แบบ Perfect 1

ขนาดพื้นที่                        :  100 ตร.วา             ระบบรากฐาน    :  เสาเข็ม I ลึก 23 เมตร

สำนักงาน                         :  2 ชั้น                   ระบบพื้น          :  Flat Slab on Pile / Beam

พื้นที่ใช้สอยสำนักงาน             :  160 ตร.ม.              พื้นรับน้ำหนัก     :  3,000 กก./ตร.ม.

พื้นที่ใช้สอยสำนักงาน             :  230 ตร.ม.              หลังคา           :  Matal Sheet BlueScope