แบบ Double ขนาดที่ดินเริ่ม 200 ตร.วา พื้นที่ใช้สอยเริ่ม 1,030 ตร.ม.

แบบ Perfect I ขนาดที่ดินเริ่ม 100 ตร.วา พื้นที่ใช้สอยเริ่ม 507 ตร.ม.

แบบ Perfect IV ขนาดที่ดินเริ่ม 100 ตร.วา พื้นที่ใช้สอยเริ่ม 441 ตร.ม.

53,000 ราคาเช่า/เดือน