แบบ Perfect 2 ขนาดที่ดินเริ่ม 250 ตร.วา

แบบ Perfect 1 ขนาดที่ดินเริ่ม 100 ตร.วา

แบบ Perfect 3 ขนาดที่ดินเริ่ม 100 ตร.วา