21.05.2007

เปิด บิ๊กทรีฯ ลุยโรงงานสำเร็จรูป – บ้านจัดสรร

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

ฉบับ วันที่  21 พฤษภาคม 2550

“เปิด บิ๊กทรีฯ ลุยโรงงานสำเร็จรูป – บ้านจัดสรร”

ทายาทกลุ่มมหาทุนฯ รุกอสังหาเต็มตัว